Fotografías

 

Cabo Verde Educación Adultos 1989
Marcela Ballara REPEM Recife 1993

Mozambique Beira 1989 Educación Adultos Marcela Ballara

CEAAL Medellín 1985
CEAAL, Medellín 1985